Протести в Пловдив

Снимки и видео от протестиращите:

Протести – 17.07.2020 година:

Протести – 16.07.2020 година: